نمونه سؤال علوم دوم ابتدایی

برای کار در کلاس وخانه

*******************************************************

1)قسمت های مختلف یک گیاه را نام ببرید.

2) مهم ترین کار گل چیست؟

3)کار اصلی میوه چیست؟

4) قسمت های مختلف یک دانه را نام ببرید.

5)دانه ها چه فرق هایی با هم دارند ؟

6) کدام یک از میوه های زیر یک دانه ای است؟

خربزه ۀ هلوۀ سیب ۀ پرتقال ۀ

7)دانه ها چه شباهت هایی با هم دارند؟

8)گیاه برای رشد به چه چیز هایی نیاز دارد؟

9) وظیفه نگه داری دانه ها با کدام مورد زیر است؟

گل ۀ میوه ۀ شکوفه ۀ

10) چند دانه خوراکی نام ببرید؟

11) کدام یک از دانه های زیر غیر خوراکی است؟

دانه ذرّت ۀ دانه ی سیب ۀ دانه نخود ۀ

12)کدام دانه از دانه های زیر دانه روغنی نیست ؟

زیتون ۀ ذرّت ۀ پنبه ۀ لوبیا ۀ

13) چند دانه روغنی نام ببرید؟

14)بنویس هر کدام از جانوران زیر در کجا زندگی می کنند؟

خرس                              طوطی

عقرب                                ماهی

تمساح                                  شتر

15) کدام یک از جانوران زیر در جنگل زندگی می کند؟

مارمولک ۀ هشت پا ۀ فیل ۀ

16) به چه جانورانی اهلی می گویند؟

17)چند جانور که هم درآب وهم در خشکی زندگی می کنند نام ببرید؟

18) چرا جانوران وگیاهان در جاهای مختلف زندگی می کنند؟

19) جانورانی که در آب زندگی می کنند غذای خود را چگونه به دست می آورند؟

20) چه چیزهایی محیط زندگی ما را آلوده می کنند؟

ز باد چه استفاده هایی می شود ؟

وسیله ای که برای اندازه گیری دمای هوا به کار می رود ....................... نام دارد.

دماسنج ها دو نوع درجه بندی شده اند . درجه ی سانتی گراد ودرجه ی فارنهایت ؛ تفاوت آن ها را بیان کنید.

مایع درون مخزن دماسنج معمولا" چیست ؟

باد چگونه به وجود می آید؟

به حرکت هوا .............. می گویند.

  چه چیز هایی باعث تغییر در زمین می شوند ؟ 5 مورد نام ببر

طوفان یعنی چه ؟

آب بیشتر  زمین را تغییر می دهد یا باد ؟ دلیل خود را بیان کنید.     

************************** س.ع.ف.سرایان **************************************تاريخ : جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ | 20:3 | نویسنده : سيد علي فاطمی |